Komplexní řešení

Zařizujete novou firmu? Stavíte novou budovu? Stěhujete se do nových prostor? Rozbíháte nové obchodní aktivity?

Potom budete potřebovat řadu zařízení a systémů jako je počítačová síť, komunikační systém, počítače a periferie, napojení na internet a do telefonní sítě, datové propojení poboček firmy, zabezpečovací systém, docházkový systém a další a další.

Chcete-li si ušetřit spoustu starostí, jednání s řadou dodavatelů a problémů s jejich koordinací při realizaci, svěřte tyto starosti nám.

Kom305.jpgZajistíme návrh všech systémů, vypracování potřebné projektové dokumentace, realizaci, instalaci a zprovoznění. Doporučíme vhodné operátory pro vaše datové a hlasové spojení se světem, projednáme podmínky, doby a způsob připojení, připravíme smlouvy a postaráme se o jejich splnění. 

V případě realizací náročných systémů jako jsou například kontaktní centra Call Centrum) vám zajistíme komplexní služby, včetně nalezení vhodných prostor, jejich vybavení a kvalitního personálního obsazení.