VoIP systémy

VoIP systémy představují nejnovější trend v oblasti hlasové (telefonní) komunikace. Pro přenos hlasu využívají společné infrastruktury s počítačovou sítí, přičemž hlas je přenášen ve formě datových paketů. Výhodou řešení na bázi VoIP je prakticky neomezená možnost konektivity v rámci interní sítě firmy, úřadu a podobně, případně prostřednictvím běžného internetu.

Nabídka společnosti DIRTEL pro oblast VoIP systémů zahrnuje :


 • Dodávku zařízení a softwaru pro VoIP systémy od renomovaných výrobců

 • Dodávku zařízení a softwaru pro VoIP systémy, postavené na bázi volně dostupných SW aplikací

 • Dodávku koncových pevných i bezdrátových VoIP přístrojů a SW aplikací, nahrazujících běžné koncové telefonní přístroje

 • Analýzu stávající datové infrastruktury zákazníka a návrh její úpravy pro úspěšnou implementaci VoIP komunikace

 • Návrh topologie, hardwarového a softwarového vybavení pro realizaci VoIP sítě

 • Záruční i pozáruční servis s garancí doby reakce a odstranění závad


„Klasické“ telefonní ústředny poskytují v současné době jak možnost výstavby běžné firemní telefonní sítě, tak většinou rovněž možnost plnohodnotného použití VoIP technologie. Nemalou výhodou je i varianta kombinace obou technologií, tedy tzv. „klasické“ telefonie a VoIP. Zejména ve starších budovách a průmyslových podnicích většinou nebývá plně vybudována kvalitní datová kabeláž a možnost kombinace obou zmíněných technologií tak eliminuje nutnost investice do nové kabeláže. Pro tuto oblast společnost DIRTEL nabízí:


 • Dodávku značkových telekomunikačních systémů světových i domácích výrobců

 • Dodávku digitálních, VoIP i analogových koncových telefonních přístrojů

 • Integraci telefonních ústředen s informačními systémy zákazníka

 • Integraci a dodávku systémů automatického zpracování hlasové komunikace (systémy hlasové pošty, automatické informační systémy IVR, fax servery atd.)

 • Realizaci kontaktních center (Call Cenrum), včetně návrhu celého systému a zajištění kvalifikovaného personálního obsazení

 • Návrh a instalaci systémů bezdrátových telefonů DECT

 • Záruční i pozáruční servis s garancí doby reakce a odstranění závad

 • Servis již instalovaných stávajících ústředen