Počítačové sítě

 

V oblasti počítačových sítí komunikace poskytujeme následující komplexní dodávky koncovým uživatelům:

  • návrh projektu nové počítačové sítě, případně zvýšení výkonnosti stávající počítačové sítě

  • analýza potřeb zákazníka i na základě měření provozu jeho současné sítě

  • integrace prvků síťové bezpečnosti, zabezpečení před vnitřním i vnějším napadením

  • nastavení veškerých provozních parametrů a uvedení počítačové sítě do provozu

  • servis po celém území republiky s pevně stanovenou dobou pro odstranění poruchy

  • školení odborných pracovníků uživatele, odborné konzultace, řešení provozních problémů,

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je univerzální integrovaný kabelážní systém sloužící pro potřeby přenosů dat, audio a videosignálů. Často plní i další úlohy v komunikačních systémech budov. Cílem strukturované kabeláže je integrovat datové, hlasové a videopřenosy do systému využívajícího jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvaděče a další prvky na bázi metalických či optických kabelů.

Strukturované kabelážní systémy se v dnešní době projektují jako nedílná součást budov. Instalujeme je nejen v novostavbách ale i ve starších budovách při jejich rekonstrukcích jako systémy přinášející vysokou spolehlivost a zaručující efektivnost investic v různých typových formách a parametrech dle požadavků klientů.

Bezdrátová komunikace

Řešení dle standardu 802.11b a 802.11g (Wi-Fi) pro bezdrátovou komunikaci (propojení počítačů, přístup do podnikové sítě, propojení lokalit).

Aktivní prvky

Aktivní prvky počítačových sítí různých výrobců (přepínače, směrovače, napájecí injektory atd.).