Silnoproudé rozvody

V oblasti silnoproudých rozvodů zajišťujeme komplexní dodávky od zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci spolu s pravidelnými revizemi, záručním a pozáručním servisem. V rámci ucelené nabídky služeb poskytujeme instalaci kabelových rozvodů, montáž rozvaděčů, přepěťových ochran, osazení přístrojů a dalších komponentů. Připojení celé instalace na rozvodnou soustavu zajistíme až po kladném projednání s rozvodnými závody a příslušnými zainteresovanými orgány.