Záznamové systémy

Digitální vícekanálové záznamové systémy slouží pro záznam, reprodukci a dlouhodobou archivaci hlasové komunikace na telefonních linkách, v radiových sítích a pod. Probíhající telefonní hovory jsou digitalizovány a spolu s dalšími daty týkajícími se daného hovoru ukládány na paměťové médium (hard disk počítače, DAT kazetu, magneto-optický disk). Zařízení tohoto typu jsou určena pro dispečerská pracoviště policie, záchranné služby, dopravní a energetické dispečinky, ale také pro záznam hovorů týkajících se finančních transakcí, příjmu objednávek atd.

Systémy jsou dostupné jak v jednodušších verzích pro jednotlivé kanály, tak ve verzích pro několik desítek zaznamenávaných kanálů. Základní verze záznamových systému pro méně náročné aplikace (jednotky kanálů) jsou postaveny na bázi běžného PC, většinou vybaveného speciální kartou. Velké systémy (desítky kanálů) využívají počítačů v tzv. průmyslovém provedení.

Záznam hlasové komunikace lze provádět jak z běžných analogových státních linek nebo linek pobočkové telefonní ústředny, tak ze státních digitálních linek ISDN nebo digitálních linek pobočkové telefonní ústředny. Stejně tak lze realizovat záznam komunikace na mobilním telefonu (s využitím HF sady), případně záznam komunikace na stanici radiové sítě nebo zachytávat hlasové pakety VOIP.

Záznamová zařízení lze připojit přímo k:

Analogovým zdrojům signálu:

 • běžné telefonní linky
 • státní linky do pobočkové ústředny
 • analogové pobočkové linky
 • analogového výstupu digitálního pobočkového přístroje
 • „Hands Free“ sady mobilního telefonu
 • dalších zdrojů analogového signálu (radiostanice a pod.)

 

Digitálním zdrojům:

 • euroISDN2 (ISDN BRI) 
  telefonní přípojka euroISDN2
  telefonní přípojka euroISDN2 do pobočkové ústředny
  pobočková linka ISDN
  digitální pobočkový přístroj s rozhraním ISDN
 • euroISDN30 (ISDN PRI), E1 – 2Mbit/s (PCM 30)
  digitální přípojka euroISDN30 do pobočkové ústředny
  digitální příčka mezi pobočkovými ústřednami
  PCM výstup nakonfigurovaný speciálně pro záznam
 • digitální systémové přístroje pobočkových ústředen různých výrobců
 • komunikace VOIP po datové síti