Financování

Penize016.jpgKromě běžného zakoupení potřebného systému může v některých případech lépe vyhovovat jiný způsob financování, při kterém se platby rozloží do delšího časového úseku a neznamenají tak velkou finanční zátěž firmy nebo organizace. Alternativní způsoby financování mohou také představovat jisté daňové výhody.

Nabízíme proto tyto možnosti jak financovat pořízení komunikačních systémů, hardwaru apod.

Finanční leasing

Financování prostřednictvím finančního pronájmu (leasingu) realizujeme ve spolupráci s vybranými a ověřenými leasingovými společnostmi. Podmínky leasingu závisí na druhu pořizovaného zařízení (předmětu leasingu), na výši pořizovací ceny a dalších podmínkách.

V případě zájmu o tento způsob financování vám naši obchodní zástupci vypracují návrh leasingu, včetně splátkového kalendáře. Standardní doba leasingu je 36 měsíců. Je však možno využít i delší doby a snížit tak výši splátek

Rozložení platby

Rozložení platby na několik menších částí může být rovněž vhodným způsobem financování projektů, zejména pro společnosti s pravidelným tokem financí, případně pro státní organizace nebo úřady. Konkrétní návrh platebního kalendáře vám rádi zpracujeme současně s nabídkou nového systému.

Operativní leasing (pronájem)

V případě operativního pronájmu vám společnost DIRTEL neprodává systém, ale poskytuje komplexní službu. Vy specifikujete své požadavky na systém a jeho příslušenství a my vám jej poskytneme k užívání, budeme jej udržovat, servisovat a ručit za jeho plnou provozuschopnost po celou dobu operativního pronájmu. Pokud se po smluvené době pronájmu rozhodnete, že Vám systém již nevyhovuje, vyměníme vám jej za nový a pronájem může pokračovat dále.

Standardní nabízená doba pronájmu je 48 měsíců. Lze však dohodnout dobu delší, nebo i kratší. Rovněž vám můžeme nabídnout i pronájem na dobu neurčitou, nejste-li si jisti jak dlouho vám daný systém bude užitečný.

Velkou výhodou pronájmu je, že veškeré starosti o provoz jsou naším problémem. Jelikož se jedná o službu, představuje operativní pronájem také daňovou výhodu. Veškeré úhrady je možno přímo zaúčtovat jako provozní náklady. To může být také výhodou pro státní instituce, které často mívají problém s finančními prostředky na větší jednorázové investice.