Služby

Poradenství a konzultace

Pokud se právě rozhodujete jaký z nabízených komunikačních systémů a řešení vybrat a nejste právě špičkovým odborníkem v oblasti informační a komunikační techniky, může pro vás konzultace s odborníky v dané oblasti znamenat významné zjednodušení práce a minimalizaci chyb při výběru vhodného řešení pro vaši firmu.
Vzhledem ke stále větší složitosti, velkému množství variantních řešení a stovkám různých produktů v oblasti informačních a komunikačních systémů je kvalifikovaná rada prostředkem jak zabránit vynaložení nemalých investic do systému, který následně nesplní požadavky a potřeby firmy.
Nabízíme poradenské a konzultační služby našich odborníků. Jsme si jisti, že vynaložené prostředky se vám bohatě vrátí ve formě úspory nevhodně investovaných peněz.

Analýza potřeb a požadavků

Jedním z nejdůležitějších kroků před zakoupením nového informačního nebo telekomunikačního systému je kvalifikovaná analýza skutečných potřeb a požadavků firmy na budoucí prostředek toku informací, případně komunikace s okolním světem. Kvalita a spolehlivost použité technologie je samozřejmě důležitá. Nesporně důležitější je však dosažení kýženého výsledku, které v podstatě není možné bez důkladného rozboru požadavků a potřeb společnosti, úřadu nebo firmy.
Analýzu potřeb a požadavků na nový informační nebo komunikační systém provádíme zdarma vždy před vypracováním a předložením nabídky zákazníkům. Je však samozřejmě možné si tuto službu u nás objednat vždy když ji potřebujete - například před zadáním požadavků při výběrovém řízení na nový systém či rozšíření a modernizaci stávajícího.

Návrh řešení a konfigurace

Návrh celkového řešení a konfigurace informačního a komunikačního systému následuje jako další důležitý krok po analýze potřeb a požadavků firmy v této oblasti. Není přitom důležité jen kvalitní technické řešení. Také účelné vynaložení (většinou nemalých) investic, optimalizace provozních nákladů a nejlépe vyhovující způsob financování jsou velmi důležitou stránkou návrhu.
Přenecháte-li tyto starosti nám, jediným vaším úkolem bude vybrat si tu nejvhodnější z nabízených variant.